Category Archives: Cagliari Thông Tin

Dossena, LỜI CHÀO TỪ XA các cổ động viên Cagliari thật cảm động: «Tôi đã cống hiến tất cả cho chiếc áo này, tôi để lại NHẬN THỨC về...»

Dossena, LỜI CHÀO TỪ XA các cổ động viên Cagliari thật cảm động: tin nhắn được hậu vệ này đăng trên Instagram var adunitid = 1; // Valore iniziale che deve avere lo slot al primo articolo di atterraggio. var infinite_slot = 1;//valore iniziale dello...

Thị trường chuyển nhượng Cagliari, người thay thế DOSSENA ĐƯỢC CHỌN: Nicola rất thích nó, chúng tôi đang LÀM VIỆC để đóng cửa

Cửa xoay ở Cagliari: câu lạc bộ Sardinian đã tìm được người thay thế lý tưởng cho Dossena, gần Como var adunitid = 1; // Valore iniziale che deve avere lo slot al primo articolo di atterraggio. var ...